#
Year
Degree-Dept
Name
Rank
1 2015 BE-CSE Malathi B 29
2 2015 BE-CSE Sivapriya S 29
3 2015 BE-CSE Kowsalya M 32
4 2015 BE-CSE Uma Maheswari N 40
5 2015 BE-CSE Sadhana S 42